Vilkår og betingelser – Tilbud

 Standardvilkår for bruk av tjeneste – sluttbruker ifh til Tilbud

Sandefjord, 19.12.17

 

Følgende vilkår regulerer bruken av Min by apper (Mitt Sandefjord, Mitt Tønsberg, Mitt Horten, Mitt Holmestrand, Mitt Drammen, Mitt Asker (”Produktet”). Det er en forutsetning for at vilkårene skal gjelde at Produktet er lastet inn via App Store (iOS) eller Google Play (Android), eller at Produktet senere gjøres tilgjengelig via internett.

 

Leverandøren av Produktet er Fits Consulting AS, org. nr 915 028 950 (“Fits”). Den som abonnerer på tjenester i Produktet som leveres av Fits benevnes som Leverdør eller Brukeren. Den som er bruker av Produktet benevnes som Sluttbrukeren eller Forbrukeren.

 

  1. Fits leverer Produktet til Sluttbrukeren. Brukeren er ansvarlig for alt innhold på egen side og er ansvarlig for at Sluttbrukeren får det tilbudet som er lovet av Brukeren. Fits er bare ansvarlig for å levere en teknisk løsning, og på ingen måte ansvarlig ovenfor en Sluttbruker for innholdet.

 

  1. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for å oppdatere til siste versjon av Produktet gjennom Apple App Store eller Google Play. For at Produktet skal fungere optimalt anbefales det at Sluttbrukeren aktiverer Push-meldinger.

 

  1. Alle henvendelser som gjelder innhold rettes til Brukeren, mens tekniske spørsmål rettes til Fits.

 

  1. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Sandefjord.