Vilkår og betingelser – Tilbud – Åfjord

Standardvilkår for bruk av tjeneste – sluttbruker ifh til Tilbud

Følgende vilkår regulerer bruken av Mitt Åfjord app og Nettsted  (”Produktet”). Det er en forutsetning for at vilkårene skal gjelde at Produktet er lastet inn via App Store (iOS) eller Google Play (Android), eller via nettsted

Leverandøren av Produktet er Åfjord utvikling AS, org. nr 996160394  (“AU”). Den som abonnerer på tjenester i Produktet som leveres av Fits benevnes som Leverdøreller Brukeren. Den som er bruker av Produktet benevnes som Sluttbrukeren eller Forbrukeren.

  1. AU leverer Produktet til Sluttbrukeren. Brukeren er ansvarlig for alt innhold på egen side og er ansvarlig for at Sluttbrukeren får det tilbudet som er lovet av Brukeren. AU er bare ansvarlig for å levere en teknisk løsning, og på ingen måte ansvarlig ovenfor en Sluttbruker for innholdet.

 

  1. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for å oppdatere til siste versjon av Produktet gjennom Apple App Store eller Google Play. For at Produktet skal fungere optimalt anbefales det at Sluttbrukeren aktiverer Push-meldinger.

 

  1. Alle henvendelser som gjelder innhold rettes til Brukeren, mens tekniske spørsmål rettes til AU.

 

  1. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Åfjord.