Vilkår og betingelser – Mitt Holmestrand

Standardvilkår for bruk av tjeneste

10.04.17

Følgende vilkår regulerer bruken av tjenesten Mitt Holmestrand(”Produktet”). Det er en forutsetning for at vilkårene skal gjelde at Produktet er lastet inn via App Store (iOS) eller Google Play (Android), eller at Produktet senere gjøres tilgjengelig via internett.

Leverandøren av Produktet er Fits Consulting AS, org. nr 915 028 950 (“Fits”). Den som abonnerer på tjenester i Produktet som leveres av Fits benevnes som Kjøperen eller virsksomheter. Den som er bruker av Produktet benevnes som Sluttbrukeren eller Forbrukeren.

1. Fits leverer Produktet til Sluttbrukeren. Virksomheten er ansvarlig for alt innhold på egen side og er ansvarlig for at Sluttbrukeren får det tilbudet som er lovet av Virksomheten. Fits er bare ansvarlig for å levere en teknisk løsning, og på ingen måte ansvarlig ovenfor en Sluttbruker for innholdet.

2. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for å oppdatere til siste versjon av Produktet gjennom Apple App Store eller Google Play. For at Produktet skal fungere optimalt anbefales det at Sluttbrukeren aktiverer Push-meldinger.

3. Alle henvendelser som gjelder innhold rettes til Virkshomheten, mens tekniske spørsmål rettes til Fits.

4. Fits har ikke ansvar for feil som skyldes leverandøren av operativsystemet. Fits har heller ikke ansvar for eventuelle indirekte tap.

5. Sluttbrukeren samtykker til at Fits kan benytte personopplysninger i bruk og utvikling av Produktet. Personopplysninger deles ikke til Kjøperen ut over det som er nødvendig for drift og bruk av Produktet.

6. Sluttbrukeren skal benytte Produktet i overenstemmelse med norsk lov, og skal erstatte det tap som oppstår for Fits dersom bruken av Produktet ikke er lovlig og det oppstår tap for Fits.

7. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Sandefjord.

8. Alle personopplysninger og aktivitet behandles i henhold til gjeldende forskrifter i Personopplysningsloven.

9. GPS posisjon er brukt til å vise veibeskrivelse, og vise din posisjon sammen med butikker og parkeringsplasser. Posisjon er ikke lagret av denne appen i din mobiltelefon eller på serveren. Kontinuerlig bruk av GPS i bakgrunnen kan dramatisk redusere batterilevetiden.

10. App vil sende meldinger til sluttbrukerne, noe som vil innebære lyd, varsler, meldinger. Disse vil bli sendt selv når App er i gang eller når den ikke kjører. Ved å akseptere vilkårene samtykker du til å motta dem.

11. Fits Consulting AS kan også send SMS meldinger til registrert mobilnummer. Du kan melde ut med mail til info@fitsconsulting.no. Informasjon må inkluderes app navn, brukernavn eller mobil nummer

12. Fits Consulting AS kan også send Epost til registrert epostaddresser. Du kan melde ut med mail til info@fitsconsulting.no. Informasjon må inkluderes app navn, brukernavn og /eller mobil nummer

13. Utmelding kan bli meldt til info@fitsconsulting.no. Alle dine opplysninger vil bli slettet ved utmelding.