Vilkår og betingelser – Mitt Åfjord

Standardvilkår for bruk av tjeneste Mitt Åfjord

Følgende vilkår regulerer bruken av tjenesten Mitt Åfjord (”Produktet”). Det er en forutsetning for at vilkårene skal gjelde at Produktet er lastet inn via App Store (iOS) eller Google Play (Android) og nettsted tilknyttet til appen.

Leverandøren av Produktet er Åfjord Utvikling AS, org. nr 996160394  (“AU”). Den som abonnerer på tjenester i Produktet som leveres av AV benevnes som Kjøperen eller virsksomheter. Den som er bruker av Produktet benevnes som Sluttbrukeren eller Forbrukeren.

1. AU leverer Produktet til Sluttbrukeren. Virksomheten er ansvarlig for alt innhold på egen side og er ansvarlig for at Sluttbrukeren får det tilbudet som er lovet av Virksomheten. AU er bare ansvarlig for å levere en teknisk løsning, og på ingen måte ansvarlig ovenfor en Sluttbruker for innholdet.

2. Sluttbrukeren er selv ansvarlig for å oppdatere til siste versjon av Produktet gjennom Apple App Store eller Google Play. For at Produktet skal fungere optimalt anbefales det at Sluttbrukeren aktiverer Push-meldinger.

3. Alle henvendelser som gjelder innhold rettes til Virksomheten, mens tekniske spørsmål rettes til AU.

4. AU har ikke ansvar for feil som skyldes leverandøren av operativsystemet. AU har heller ikke ansvar for eventuelle indirekte tap.

5. Sluttbrukeren samtykker til at AU kan benytte personopplysninger i bruk og utvikling av Produktet. Personopplysninger deles ikke til Kjøperen ut over det som er nødvendig for drift og bruk av Produktet.

6. Sluttbrukeren skal benytte Produktet i overensstemmelse med norsk lov, og skal erstatte det tap som oppstår for AU dersom bruken av Produktet ikke er lovlig og det oppstår tap for AU.

7. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Sandefjord.

8. Alle personopplysninger og aktivitet behandles i henhold til gjeldende forskrifter i Personopplysningsloven.

9. GPS posisjon er brukt til å vise vei beskrivelse, og vise din posisjon sammen med butikker og parkeringsplasser. Posisjon er ikke lagret av denne appen i din mobiltelefon eller på serveren. Kontinuerlig bruk av GPS i bakgrunnen kan dramatisk redusere batteri levetiden.

10. App vil sende meldinger til sluttbrukerne, noe som vil innebære lyd, varsler, meldinger. Disse vil bli sendt selv når App er i gang eller når den ikke kjører. Ved å akseptere vilkårene samtykker du til å motta dem.

11. AU kan også send SMS meldinger til registrert mobilnummer. Du kan melde ut med mail til post@afjordutvikling.no. Informasjon må inkluderes app navn, brukernavn eller mobil nummer

12. AU kan også send Epost til registrert e-postaddresser. Du kan melde ut med mail til post@afjordutvikling.no. Informasjon må inkluderes app navn, brukernavn eller mobil nummer

13. Utmelding kan bli meldt til post@afjordutvikling.no. Alle dine opplysninger vil bli slettet ved utmelding.