Messaging Terms

DETALJERTEVILKÅR

Følgende vilkår regulerer bruken av tjenesten Mitt Kargerø (“Produktet”). Det er en forutsetning for at vilkårene skal gjelde at Produktet er lastet inn via App Store (iOS) eller Google Play (Android), eller at Produktet brukes via nettsted Lokalnytt.no og andre flater.

Leverandøren av Produktet er Fits Consulting AS, org. nr 915 028 950 (“Fits”). Den som leverer innhold til Produktet benevnes som Innholdsleverandøren. Den som er bruker av Produktet benevnes som Sluttbrukeren eller Forbrukeren. Innholdsleverandører kan send tilbud og andre info til Sluttbrukeren.

 1. Appen og nettsiden er reklamefinansiert.
 2. Vi lagrer ingen personlig informasjon om deg hvis du ikke er en registrert bruker. Det er ikke nødvendig å registrere deg om du ikke ønsker det.
 3. Om du er en registrert bruker, lagrer vi spesifikk informasjon om aktivitetene dine, men bare de dataene som kreves for å gi deg de nødvendige tjenestene. Denne informasjonen inkluderer:
  1. Navn
  1. Postkode og by
  1. Mobiltelefonnummer og e-postadresse
  1. Hva slags nettleser, plattform, mobilenhet og versjonsinformasjon
  1. Hvilke sider brukeren benytter, tidspunkt og tidsbruk
  1. Når innlogging skjer og hva som legges til i favoritter
  1. Handleturer der det lagres bonuspoeng under lojalitetsprogram
 4. Du kan når som helst be oss slette informasjonen som er tilknyttet deg ved å sende en e-post til info@fitsconsulting.no
 5. Som en nettsidebruker, bruker vi også cookies. De vi bruker og grunnene til vi bruker disse, kan du lese mer om på våre nettsider.
 6. Fits leverer produktet til sluttbrukeren. Innholdsleverandøren er ansvarlig for alt innhold på egen side og er ansvarlig for at sluttbrukeren får det tilbudet som er lovet av brukeren. FITS setter også inn data som gjelder arrangementer og butikkinformasjon. Vi etterstreber å holde informasjonen oppdatert, men kan ikke garantere at all informasjon oppdateres til enhver tid.
 7. Ved bruk av appen, er sluttbrukerenselv ansvarlig for å oppdatere appen til siste versjon Apple App Store eller Google Play. For at Produktet skal fungere optimalt anbefales det at sluttbrukeren aktiverer Push-meldinger i appene
 8. Fits har ikke ansvar for feil som skyldes leverandøren av operativsystemet. Fits har heller ikke ansvar for eventuelle indirekte tap.
 9. Sluttbrukeren samtykker til at Fits kan benytte personopplysninger i bruk og utvikling av Produktet. Personopplysninger deles ikke til Innholdsleverandøren ut over det som er nødvendig for drift og bruk av Produktet. For innloggede Sluttbrukeren lagres og deles følgende opplysninger:
  1. Navn
  1. Postkode og by
  1. Mobiltelefonnummer og e-postadresse
  1. Hva slags nettleser, plattform, mobilenhet og versjonsinformasjon
  1. Hvilke sider brukeren benytter, tidspunkt og tidsbruk
  1. Når innlogging skjer og hva som legges til i favoritter
  1. Handleturer der det lagres bonuspoeng under lojalitetsprogram

Bruken av personopplysninger reguleres i databehandleravtalen

 1. Sluttbrukeren kan når som helst avslutte brukerkontoen. Dette gjøres ved å sende en e-post til info@fitsconsulting.no Velger Brukeren å avslutte brukerkontoen vil all data lagret i Brukerens personlige profil, herunder bonuspoeng slettes. (Dette gjelder kun registrerte bruker. Du kan når som helst henvende deg til FITS for å få innsikt i hvilken informasjon som er lagret om deg).
 2. Sluttbrukeren skal benytte Produktet i overenstemmelse med norsk lov, og skal erstatte det tap som oppstår for Fits dersom bruken av Produktet ikke er lovlig og det oppstår tap for Fits.
 3. Innhold levert av tredjepart kan bare benyttes i samsvar med vilkårene for bruk av innhold slik som det er gitt av tredjepart.
 4. Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter i minnelighet. Dersom tvister mellom partene ikke lar seg løse i minnelighet vedtar partene at verneting er Lokalnytt AS